19 oktober 2012

Enkel og letforståelig beskrivelse af abstrakte og komplekse problemstillinger…

Har du en problemstilling, der er fuldstændig håbløs at beskrive og forklare andre?

Jeg kan tilbyde:

  1. Sparring og samarbejde til præcisering og konkretisering af problemstillingens grundfaktorer, sammenhænge og dynamik
  2. Illustrativ skitsering af problemstillingens faktorer, overordnede sammenhænge og dynamik
  3. Kortfattet og enkel tekstbeskrivelse af problemstillingens grundelementer, begreber og definitioner – suppleret med illustrationer…
Illustrativ skitsering af social- og sundhedsområdernes praksisfællesskaber...

Abstrakt, kompleks og letforståelig:

Abstrakte og komplekse problemstillinger – og enkle og letforståelige beskrivelser…

 » Den treenige Guds mission?

 » Praksisfællesskaber, civilsamfund og læring…

 » Sådan informerer du alle! – En vejledning i at informere handicappede

Alment letforståeligt…

Videns- og erfaringsbaggrund:

Tværfaglig koordinering – forskelligt sprog, udtryk og kulturformer – på forskellige organisatoriske niveauer…

 » Pædagogik, Struktur & Ledelse…

 » Samfundet på tværs…

 » Kommunikation & IT…

 » Webdesign…

Dialog eller videndeling?

Flere oplysninger og kontakt:

Interesseret?

Kontakt:
Ulla Thorup Nielsen……værksted for sprog og udtryksformer…

17 oktober 2012

Den treenige Guds mission?

Gad vide hvad det betyder? Det lyder lidt "langhåret", som en af mine lillebrødre kan finde på at sige om abstrakte forestillinger, der ikke lige umiddelbart giver håndgribelig mening.

Mogens S. Mogensen giver i indlægget » Missionens teologi, ekklesiologi, semantik og grammatik, en god fremstilling af den begrebslige kompleksitet, der ligger til grund for begrebet: Den treenige Guds mission. En fremstilling der på glimrende vis viser, hvor svært det er at formidle et entydigt budskab rent verbalt og sprogligt, som ikke kan fortolkes på mange forskellige måder.

Der er lagt op til meget begrebsforvirring omkring mission – og netop de negativt ladede associationer til indre mission og Hans Kirks Fiskerne – og den internationale betydning ved udsendelse af missionærer – er noget af det, der kan forstyrre billedet af, hvad der ligger i begrebet mission, sådan som Mogens S. Mogensen beskriver det.

Problemet med at komme ud over "rampen"…

Ser vi problemstillingen ud fra et formidlingssynspunkt, så er den klassik. Den teoretiske, abstrakte og akademiske verden har generelt set problemer med at komme ud over "rampen".

Alle teoretiske, abstrakte og akademiske verdener har deres egen begrebsverden og sproglige kodeks. Det giver nogle interne arbejdsmæssige fordele i kraft af en præcisering af begrebernes betydning. Men det giver tilsvarende den ulempe, at de teoretiske, abstrakte og akademiske verdener kan blive uforståelige for udenforstående. Man kan formidle resultater. Det kan de fleste sammenhænge. Men hvis resultaterne af forskning og akademisk viden – og forståelsen for abstrakte og komplekse problemstillinger skal integreres i det omkringliggende samfund, så er det vigtigt at kunne formidle forståelse for den grundlæggende og overordnede helhed som definerer problemstillingen. Og der kommer begreberne og ordene ofte til kort. For jo bredere man skal ud med sit budskab, jo flere fortolkningsmuligheder vil der være ved begrebernes betydning. Mange begreber har parallelle betydninger indenfor forskellige miljøer. Mange begreber har også forskellige betydninger historisk set. Så der er uendelig mange fortolkningsmuligheder, alt efter hvad de forskellige begreber symboliserer og giver associationer til.

Mest entydighed ved visuel formidling af grundforståelser og helheder…

Det er en gylden regel indenfor kommunikation og formidling, at tekst bør understøttes af illustrationer, for at synliggøre og fastholde den overordnede sammenhæng i budskaberne. Vi kender det også indenfor organisation og ledelse, hvor organisationsplaner er en del af formidlingen af en organisationsstruktur. Den tankegang kan man med udbytte gøre brug af til formidling af de mere abstrakte problemstillinger, som for eksempel: Den treenige Guds mission.

Med udgangspunkt i Mogens S. Mogensens beskrivelse, så er forholdet mellem Gud og kirke – og at det er Guds mission, der har en kirke (og ikke omvendt) – og det, at der i bund og grund ikke eksisterer et os og dem forhold – fordi vi alle er ved at blive inddraget i Guds fællesskab – ret centralt at få synliggjort. Forenklet skematisk / visuelt / hierarkisk – må det se nogenlunde sådan ud:
  1. Den treenige Guds mission
  2. Kirken som redskab for Guds mission (objekt)
  3. Som mennesker er vi alle lige for Gud – og alle ved at blive inddraget i fællesskabet (subjekter)
Hvor punkt 2 og 3 er sidestillet / parallelle…

Hvor det så handler om at få beskrevet de tre punkter – og deres indbyrdes forhold til hinanden…

En visuel / grafisk fremstilling med illustrationer og pile, der viser sammenhængene, vil give en god entydig beskrivelse af dette sammensatte begreb, der indeholder flere abstrakte problemstillinger, der skal forstås hver for sig, og i sammenhæng.

Der ligger blandet andet en udfordring i at få beskrevet, hvad det vil sige, at kirken er et redskab. Det er forskellen på at være middel eller mål. Så kirken er et middel, men ikke et mål i sig selv. Den dag hele menneskeheden er blevet inddraget i Guds fællesskab, mister kirken (redskabet) sin betydning.

En anden problemstilling, der ligger en udfordring i at få beskrevet, er, hvordan mennesket er lige for Gud, og udvekslingen af det kristen budskab er en tovejs påvirkning mellem mennesker. Her skal kirken som redskab, så relateres til den tovejs udveksling mellem ligeværdige mennesker.

En synliggørelse af det sammensatte begreb: Den treenige Guds mission, vil, tror jeg, få folkekirken til at fremstå som en sammenhæng med synlig retning, ståsted og vision / mission.» Missionens teologi, ekklesiologi, semantik og grammatik, af Mogens S. Mogensen

» Dialog eller videndeling?

» CoffeeCup?

11 januar 2012

Det ka' jo "smut" - det skidt...

Ingen mennesker kan være alvidende. Så der vil altid være nogle detaljer, der kan "smut" i farten…

Det har det nye års bekendelser fra den politiske verden også været et vidnesbyrd om…

Både Helle Thorning og Villy Søvndal har været på banen med erkendelser og bekendelser, der har været lidt af en "mavepuster" for nogen af os "almindelige" samfundsborgere: Vi står overfor en ret alvorlig finanskrise – der er global!

Det er ikke så meget det, at vi står overfor en alvorlig finanskrise – der er global – der er "mavepusteren". Så vidt jeg ved, så er den finanskrise efterhånden ved at være en "gammel" nyhed. Også at der vil kunne gå en del år, før verdensøkonomierne og markederne finder en form for stabilt leje igen. Nej – det er det, at det bliver lanceret som en ny erkendelse fra vores regerende ledere.

Men selvfølgelig – ingen kan være alvidende. Så det ka' jo "smut" – det skidt…

Politikere bliver nogle gange beskyldt for at være "verdensfjerne" og mangle evnen til at "stikke fingeren i jorden" – og have en god føling med, hvad der rør på sig af problemer, for den "almindelige" hverdagsborger.

Tja…

19 december 2011

Sne, trafikkaos – og hvid jul…

Jeg elsker sne. Når sæsonens første hvide fnug daler ned fra himlen og lægger sig som et lag af hvidt pudder over landskabet – så stiger mit humør 10 grader...


Jeg blev født midt i en snestorm. Min far måtte hente jordmoderen med traktor. Det var det eneste køretøj, der kunne kæmpe sig gennem snedriverne. Men frem kom de – min far og jordmorderen. Og til verden kom jeg :P – midt i en snestorm, der lukkede "hele samfundet" – derude på landet, hvor mine forældre boede, da jeg kom til verden.

Den historie kan jeg dog ikke selv huske – den har jeg fået fortalt af mine forældre…

Men der er andre vinterhistorier, som jeg husker…

Et år, hvor jeg havde været på julebesøg hos familien i det nordjyske, tog jeg bussen tilbage over vandet til den modsatte ende af landet.

Der havde der også været et kraftigt snevejr. Det var ved at stilne lidt af. Det var en ufattelig smuk tur gennem det sneklædte landskab. På et tidspunkt midtjysk, var det ved at gå galt. Pludselig begyndte bussen at zig-zagge fra den ene vejside til den anden. "Hjertet røg op i halsen" på mig – og jeg nåede lige at tænke: At om lidt så triller vi rundt nede i vejgrøften.

Men det gjorde vi ikke. Efter nogle slingreture, fik chaufføren bussen rettet op. Kort efter lød det på "solidt" nordjysk over højtaleren: Nåååh – der er nok nogen, der er glade for, at jeg har været på glatførekursus? Og jow. Det var der. Der var sådan cirka en hel bus fyldt med passagerer, der var meget glade for det...

Derefter fortsatte det med sneglefart ned gennem det smukke vinterklædte landskab…

Der er noget med sne og transport, der ikke går sådan helt godt i spænd. Men engang imellem gør det ikke så meget. Det kan også være en kærkommen anledning til at sætte tempoet lidt ned, og nyde den fredfyldte stilhed – der præger det hvidklædte samfund.

Da jeg arbejdede som nattevagt, var der også en snelukket periode. Jeg boede ikke så langt væk, så der var ikke længere end jeg kunne gå. Det tog godt nok en mindre "krig" på omkring en times tid. Men jeg startede hjemmefra i god tid, og fik hurtigt varmen af at slæbe mig gennem 30-40 centimeter nyfalden sne på de uryddede fortove.

Jeg faldt i mine egne tanker, mens jeg travede derudad med frosten bidende i kinderne. Da jeg "vågnede op", og skulle se hvor langt jeg var kommet – havde jeg for længst passeret mit mål. Så måtte jeg vende omkring og tage turen tilbage igen. Det var ikke helt planen, med den ekstra forlængelse af turen – men sådan er det nogen gange – når det går godt – så kan man godt glemme tid og sted...

Gad vide om vi får hvid jul i år?

Det vil være så smukt – og hyggeligt…

Vinter på landet…
...
…i byen…
...
…ved vandet…
...